DEPURADORES DE PURINS

A partir dels purins obtenim un fertilitzant homologat i aigua regenerada, semblant a l’aigua de la pluja, que es pot fer servir per neteges i reg de cultius o bé evacuar a llera pública.

La planta depuradora es construirà per que sigui intel·ligent i automàtica seguint la tecnologia 4.0. Integració de processos de tractament per aconseguir una planta totalment sostenible. La planta depuradora produïrà energia renovable elèctrica i tèrmica pel seu funcionament i permetent vendre els excedents obtenint un benefici. El fertilitzant ric en nutrients i regenerador de terrenys de cultiu es podrà vendre en forma líquida i sòlida.

La planta depuradora està pensada per eliminar i reduïr els gasos contaminants que contribueixen a l’efecte hivernacle. Aquesta planta depuradora està estudiada de manera que el seu funcionament i manteniment redueixin costos i permetin obtenir beneficis mitjançant la la venda de productes com electricitat, energia tèrmica, fertilitzants i aigua regenerada.