ENERGIES RENOVABLES

En un estudi de climatització escollim el millor sistema que sigui rendible i sostenible.

Les instal·lacions tèrmiques i fotovoltaiques donen una energia neta i econòmica. En les zones en que es disposin de velocitats de vent adequades, es podrà instal·lar un generador eòlic que proporcioni una energia elèctrica eficient i rendible.

Actualment les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum són amortitzades ràpidament ja que el seu cost d’inversió s'ha reduït notablement.