CENTRAL DE CALEFACCIÓ AMB BIOMASSA

Es realitza un estudi de les necessitats energètiques de les zones que es vulgui escalfar.

El projecte executiu calcularà el millor sistema de distribució per aportar energia eficaçment i amb les mínimes pèrdues possibles. Es dimensionarà la logística de transport automàtic del combustible de biomassa per evitar els inconvenients que comporta. Les inèrcies energètiques calculades donaran una regulació còmoda a les instal·lacions.